Danish Theedsong

From The Anglish Wiki
Ferse Danish Anglish
I Der er et yndigt land,

det står med brede bøge
nær salten østerstrand
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal

There is a lovely land

it stands with broad beech-trees,
near the salty eastern strand
It bends itself in hill, dale,
its name is old Denmark,
and it is the hall of Freya.

II Der sad i fordums tid

de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten

There sat in olden times

the gouthsared kemp
rested from wyes
Then they went forth to the fiend' wound,
now their bones are resting,
behind the mound's tallstone.

III Det land endnu er skønt,

thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
Og ædle kvinder, skønne møer
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer

That land is still lovely,

for the sea waves so hewen mirthful,
and the tree leaves stand so green
And athel women, sheen maidens
and men and strong swains
bow the Danes' islands.

IV Hil drot og fædreland!

Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå!

Hail king and fatherland!

Hail every orefast landers,
who works, what he can!
Our old Denmark shall bestand,
as long as the beech-tree glittens
its top in the hewen wave!