Swedish Theedsong

From The Anglish Wiki

Swedish

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora da'r,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land,
dig trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa för hem och för härd
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

(Note, last two paragraphs aren't official)


Anglish

You old, you free, you barrowy north,
You still, you blithe fairness!
I halse you, loveliest land upon Earth,
Your sun, your heaven, you green landships.

You are beselded on mins of great olden days,
When herried your name flew over the Earth,
I know that you are and belive what you were,
Yes, I will to live, I will to die in the North.

I forever will to thew you, my beloved land,
Trowfast till death I will to swear to you.
Your right I shall barrow with mind and with hand,
the wolderful ones abear your fane high.

With God I shall fight for home and for hearth,
for Sweden, the beloved motherland.
Onwend you, I won't for anything in this world
No, I will to live, I will to die in the North.